Yearly Archives: 2017

You Flew the Calculus of the World

by Awogbemila  Temitope  Ayodeji    Axiom i:  : where x is the a winged       world of Integrable derivatives – I,               you, two mp3 players and Mobutu *  Four of us were shadows                     of ourselves, the world breaths in                                   multiples of four.

Tagged with:
Posted in Uncategorized

Poems by Thulani Sheba

1.VUKA MUNTU OMUSHA Vuka ubone muntu omusha. Vuka wenze muntu omusha. Vuka kuzwakale muntu omusha. Vuka ubonakale muntu omusha. Impilo yakho iphethwe nguwe, Ikusasa lakho lisezandleni zakho. Impumelelo yakho yakhiwa nguwe. Injabulo yakho yakhiwa nguwe. Ithemba lakho libe kuMdali. Vuka

Tagged with: ,
Posted in Poetry

Poems by Bafana Charles Peter

1. Yinyath’uqobo Ndimva ndikud’enyathela Ndiv’imvekw’ithule kant’iyozela Ndimbona ngaphambi kwanax’evuthela Ndibabona besaba bemnik’indlela Liqhaji lendoda yinyok’ubulumko Unamehlw’okhozi undand’emafini Yinkunz’enkom’uyangcangcazelisa Yintab’uk’phakama sonke sinamandla Lixhents’okomXhos’ingesi lakumbona Ndoyik’okwempukw’emngxunyen’isithele Ndihlob’okwamas’engekaselwa nguye Ukhaliph’okwegorha lemfengu lixhobile Iyamkhahlel’inyosi nayo x’imbona Luyamthand’ulwandle ngumhlob’alo Nqandani nants’intlanz’indibulisa Lamla Nxishaneshe kunts’uk’uthule Ndincede

Tagged with:
Posted in Uncategorized

When women are train stations

by Dimakatso Sedite   I knew a man who had a woman at every station, each drenched in the perfume of her township, oozing with the warmth of the bosoms and blankets of their grandmothers. Mahikeng fed him hugs filled

Tagged with:
Posted in Uncategorized

Black Boy Fly

by Thabiso Tshowa   Black Boy Fly is a story or maybe it’s a game about the human race about how we can be loving and hurtful at the same time but if you play your cards right you can

Tagged with:
Posted in Uncategorized
Archives