Blog Archives

Ingumqolo wenkqubela (A Radio Play Extract)

by Bafana Charles Peters Umboniso 1 (KuseLinge enye yeelokishi ezinkulu cebu kuhle kwidolophu yakuKomani. Ingqongwe ziilali ezintle zaseMachibini nangamahlathi aluhlaza ize iphahlwe yimilambo emibini yeMachibi equkuqela amanzi naziintaba ezichicha imithombo yamanzi nezithi ndijonge. Phesheya phaya xa uphosa amehlo akho ngakumazantsi

Tagged with:
Posted in Special Features

Amadiba Crisis Committee 2020-07-12: Mbhabham Mathumbu (1930 – 2020), veteran from Pondo Revolt, buried in Amadiba on Saturday 11 July.

On Saturday 11 July, Mbhabham Mathumbu (1930 – 2020) was buried in Bekela village in Amadiba on the Wild Coast in Eastern Cape. He died on Monday morning in his homestead after a short illness and stay at hospital. He had demanded

Tagged with: , ,
Posted in Special Features

The last Words of George Floyd

These are the last words of George Floyd, a 46-year-old man who died as a US police officer pinned him down, kneeling on his neck for seven minutes, until he suffocated: “It’s my face man I didn’t do nothing serious

Tagged with:
Posted in Special Features