Blog Archives

die rewolusie het uitgereën

by Martin Labuschagne vanmiddag, jare na die persreën,word ‘n bedonderde betogingvir dié of daai agtienpersent verhoging,aanmekaargeflans en in-gebus.-: slagsprekende spreektrompette metverwytende vuiste in die lugis rewolusionêr-regvir nog ‘n binne/bende-gevegonrus-plakkate het vryheid gesweer,met ‘n donderende dreunsang op die maatvan stampende stewels,is

Tagged with:
Posted in Poetry

My Erfenis is in sy Moer

by Martin Labuschagne van links na regs(oog-)lopend het my voorsategestruikel, gestrompelop ‘n padvoorheen al deurgetrap, uitgetraptussendeur die aanklag van Eendrag Maak Magen ‘n lamsakkige landsvlagwas daar eens ‘n volksverlate enkeling,‘n onteïende ekself op ‘n openbare veiling:: as (ver)slaaf(de) verkoop,wat ‘n

Tagged with:
Posted in Poetry
THE ALAN PATON WILL TRUST


Botsotso is pleased to announce that it is now hosting administration of this trust.


The function of the trust is to negotiate terms of Permission and Rights under which Alan Paton’s work may be published, translated and/or used in any other manner, such as adaptation.


The literary managers are Warren Jeremy Rourke and Kharys Ateh Laue who are contactable at botsotso@artslink.co.za


All Permissions and Rights accrue directly to the Trust.


For further information please check under the menu item.