Blog Archives

POEMS BY THULANI SHEBA

1.VUKA MUNTU OMUSHA Vuka ubone muntu omusha. Vuka wenze muntu omusha. Vuka kuzwakale muntu omusha. Vuka ubonakale muntu omusha. Impilo yakho iphethwe nguwe, Ikusasa lakho lisezandleni zakho. Impumelelo yakho yakhiwa nguwe. Injabulo yakho yakhiwa nguwe. Ithemba lakho libe kuMdali. Vuka

Google GmailTumblrFacebookPinterestTwitterWhatsApp
Tagged with:
Posted in Poetry
Archives