Blog Archives

Two Poems by Yonela Gana

Umona Ntondini ebulala izizwe ngezizwe, ungumdali wengcinga ezimdaka nezingahlambulukanga. Uyikofu kwabakwaziyo. Phasalala abahlobo ngenxa yakho. Intshaba ezininzi zize nawe kweli, ulivulile ke ithanda kwimizi emininzi nakwi hlabathi jikelele, kaloku wena ulapho kukho umntu khona kodwa umntu akayindawo nguwe. Ulichithile ke

Tagged with:
Posted in Poetry
THE ALAN PATON WILL TRUST


Botsotso is pleased to announce that it is now hosting administration of this trust.


The function of the trust is to negotiate terms of Permission and Rights under which Alan Paton’s work may be published, translated and/or used in any other manner, such as adaptation.


The literary managers are Warren Jeremy Rourke and Kharys Ateh Laue who are contactable at botsotso@artslink.co.za


All Permissions and Rights accrue directly to the Trust.


For further information please check under the menu item.