Special Features

Ingumqolo wenkqubela (A Radio Play Extract)

by Bafana Charles Peters Umboniso 1 (KuseLinge enye yeelokishi ezinkulu cebu kuhle kwidolophu yakuKomani. Ingqongwe ziilali ezintle zaseMachibini nangamahlathi aluhlaza ize iphahlwe yimilambo emibini yeMachibi equkuqela amanzi naziintaba ezichicha imithombo yamanzi...

The last Words of George Floyd

These are the last words of George Floyd, a 46-year-old man who died as a US police officer pinned him down, kneeling on his neck for seven minutes, until he suffocated: "It's my face man I didn't do nothing serious man please please please I can't breathe please man...