Blog Archives

Ingumqolo wenkqubela (A Radio Play Extract)

by Bafana Charles Peters Umboniso 1 (KuseLinge enye yeelokishi ezinkulu cebu kuhle kwidolophu yakuKomani. Ingqongwe ziilali ezintle zaseMachibini nangamahlathi aluhlaza ize iphahlwe yimilambo emibini yeMachibi equkuqela amanzi naziintaba ezichicha imithombo yamanzi nezithi ndijonge. Phesheya phaya xa uphosa amehlo akho ngakumazantsi

Tagged with:
Posted in Special Features