Home 9 Literary Archive 9 Poetry 9 om te let go

om te let go

by Chestlyn Draghoender

som brase hetti lyn ni
en kan maak latte vroumens haaself haat.
dat sy haaself oek nooit kan vegiewe nie
al het sy niks vekeed gadoeni.

om brase sit met harte soes gabriekte glas
wat displei wod as haat en verwyte.
selfs hul biologiese kinnes lei daa’onner
en soe wodi ghep net groter.

os needi pastors en intersessors
ommi problems te solwi.
os need oeki mense wat kan interwien
om miracles te peformi.

os need net edoekeit dem, n bietjie kennis ienstil.
vanaf’i tyd wat hulle klein is tot nou
moet os hulle anni hand vat en hulle train
om te let go.