Blog Archives

Nkadime diphego

by Oliver Kgadime Matsepe (1932 – 1974) Nkadime diphego nonyana ke fofe, Tša mono ke khutše mogofe. Ka diphego ke tle ke akgofe, Meloko le melokwana le ofe le ofe Mogwera ke kgone go mo hlola. Nkadime molodi, ke na

Tagged with: , ,
Posted in Poetry